Het teamcoachingstraject

Teamcoachen is een krachtig instrument dat zich richt op het vergroten van de efficiëntie van het team, zodat de resultaten beter zijn en er met meer plezier wordt gewerkt. Veel organisaties geven aan dat ze zelf hun mensen coachen en dat iedere manager een coach is. In de praktijk blijkt dat veel werknemers dat anders ervaren en dat er op het gebied van coaching juist nog veel winst is te behalen. Wanneer organisaties serieus aandacht willen geven aan gerichte coaching en een coachende stijl van leidinggeven, is een passende training zeker geen overbodige luxe.

Utile Dulci T&C wil organisaties helpen succesvoller te zijn door het samenstel en samenspel van mensen te optimaliseren.

Teamcoaching is effectief bij vragen op het gebied van:

 • Samenwerking
 • Verhogen van klantgerichtheid
 • Coachend leidinggeven
 • Effectieve interactie
 • Omgaan met conflicten
 • Werkdruk
 • Zingeving en werkplezier

Teamcoaching versterkt de samenwerking in de groep en het bereiken van de gezamenlijk doelen.

Aanpak
Het teamcoachingstraject bestaat uit:

 • Intake voor teamcoaching
 • Intakegesprek(ken) met de opdrachtgever
 • Interviews met de deelnemers
 • De trainer loopt mee op de betreffende afdeling (vooronderzoek)
 • Vragenlijsten voor de deelnemers
 • Ontwikkelen van cases en rollenspellen
 • Persoonlijke Profiel Analyse per deelnemer
 • Het teamcoachingstraject
 • Afronding en evaluatie
 • Mondelinge evaluatie met de deelnemers
 • (Anonieme) schriftelijke evaluatie door de deelnemers
 • Evaluatiegesprek met de opdrachtgever
 • Een rapport met conclusies en aanbevelingen

De duur en intensiteit van een teamcoachingstraject zijn heel sterk afhankelijk van de behoefte en van de organisatie en de deelnemers. Er zijn al trajecten vanaf 2 dagdelen.

In een teamcoachingstraject zijn meestal 6 tot 9 bijeenkomsten nodig om de gezamenlijk geformuleerde doelen te bereiken.

Als teamcoach in een teamcoachingstraject kijken wij bij voorkeur tijdens teambijeenkomsten naar het team als systeem en gaan we op zoek naar de patronen in de communicatie binnen het team. Onze interventies zijn gericht op het hier-en-nu en we zoeken naar de belemmerende en kansrijke factoren van het team. Groepsleden krijgen de mogelijkheid om het geleerde bewust toe te passen en te borgen in de praktijk. Het team krijgt de gelegenheid zich resultaatgericht en met plezier te ontwikkelen.